Αλιφιοί

Εναλλακτικές ονομασίες: Alifia, Alifioi, Alifioí, Alifiá, Αλιφιοί

Αλιφιοί, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Alifioi or Alifioí is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature