Μαγγάνι

Εναλλακτικές ονομασίες: Mangani, Mangáni, Μαγγάνι

Μαγγάνι, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mangani or Mangáni is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle