Ανεμολογάς

Εναλλακτικές ονομασίες: Anemologas, Anemologás, Ανεμολογάς

Ανεμολογάς, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Anemologas or Anemologás is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature