Στακτό Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Στακτό Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Στακτό Ρέμα

Στακτό Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.288460000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.971710000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Στακτό Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Stakto Rema, Staktó Réma, Στακτό Ρέμα

Στακτό Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Stakto Rema or Staktó Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land