Όρμος Ελάτας

Εναλλακτικές ονομασίες: Elata bay, Ormos Elatas, Ormos Elatis, Potamoi, Potamoí, Órmos Elátas, Órmos Elátis, Όρμος Ελάτας

Όρμος Ελάτας, Μικρός κόλπος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ormos Elatas or Órmos Elátas is Bay, a coastal indentation between two capes or headlands, larger than a cove but smaller than a gulf