Ανάργυροι

Κατοικημένη περιοχή Ανάργυροι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ανάργυροι

Ανάργυροι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.664860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.711030000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ανάργυροι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Anargyroi, Anaryiroi, Anárgyroi, Anáryiroi, Ανάργυροι

Ανάργυροι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 108 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Anargyroi or Anárgyroi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work