Βαγενίτιον

Κατοικημένη περιοχή Βαγενίτιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βαγενίτιον

Βαγενίτιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.647470000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.710250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βαγενίτιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vageniti, Vagenition, Vageníti, Vagenítion, Vayeniti, Vayenition, Vayeníti, Vayenítion, Βαγενίτι, Βαγενίτιον

Βαγενίτιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 60 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vageniti or Vageníti is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work