Γραμμένον

Κατοικημένη περιοχή Γραμμένον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γραμμένον

Γραμμένον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.655280000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.711190000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γραμμένον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Grammeno, Grammenon, Gramméno, Gramménon, Γραμμένο, Γραμμένον

Γραμμένον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 176 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Grammeno or Gramméno is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work