Αυλιώτες

Κατοικημένη περιοχή Αυλιώτες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αυλιώτες

Αυλιώτες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.777670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.663780000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αυλιώτες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Avliotai, Avliotes, Avliótai, Avliótes, Αυλιώται, Αυλιώτες

Αυλιώτες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 830 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Avliotes or Avliótes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work