Πουλημάτες

Κατοικημένη περιοχή Πουλημάτες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πουλημάτες

Πουλημάτες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.760120000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.687110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πουλημάτες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Poulimates, Πουλημάτες

Πουλημάτες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 118 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Poulimates or Poulimátes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work