Τσουκαλιό

Κατοικημένη περιοχή Τσουκαλιό

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσουκαλιό

Τσουκαλιό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.763880000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.692950000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσουκαλιό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsoukalio, Τσουκαλιό

Τσουκαλιό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 63 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsoukalio or Tsoukalió is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work