Στάουσα

Κατοικημένη περιοχή Στάουσα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Στάουσα

Στάουσα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.766890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.665060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Στάουσα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Staousa, Στάουσα

Στάουσα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 56 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Staousa or Stáousa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work