Γαρνάδες

Εναλλακτικές ονομασίες: Garnades, Γαρνάδες

Γαρνάδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 45 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Garnades or Garnádes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work