Φαβατάτα

Κατοικημένη περιοχή Φαβατάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φαβατάτα

Φαβατάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.208720000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.395250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φαβατάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Favatata, Favatáta, Forvatata, Φαβατάτα

Φαβατάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Favatata or Favatáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work