Χαβδάτα

Κατοικημένη περιοχή Χαβδάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χαβδάτα

Χαβδάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.202920000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.388470000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαβδάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chavdata, Chavdáta, Havdata, Khavdhata, Khavdháta, Χαβδάτα

Χαβδάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chavdata or Chavdáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work