Πνακωτό

Κορυφή Πνακωτό

Χάρτης Κορυφή Πνακωτό

Πνακωτό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.603830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.189970000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πνακωτό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pnakoto, Pnakotó, Πνακωτό

Πνακωτό, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pnakoto or Pnakotó is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature