Ξωβουνί

Όρος Ξωβουνί

Χάρτης Όρος Ξωβουνί

Ξωβουνί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.598050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.202850000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ξωβουνί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Xovouni, Xovouní, Ξωβουνί

Ξωβουνί, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Xovouni or Xovouní is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more