Τσικαλαριά

Κατοικημένη περιοχή Τσικαλαριά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσικαλαριά

Τσικαλαριά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.451320000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.668300000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσικαλαριά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Cicalaria, Cicallaria, Tsakalaria, Tsakalariá, Tsikalaria, Tsikalariá, Τσικαλαριά

Τσικαλαριά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 17 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsikalaria or Tsikalariá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work