Κάποι

Κατοικημένη περιοχή Κάποι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κάποι

Κάποι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.456170000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.453950000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κάποι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kapoi, Κάποι

Κάποι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 23 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kapoi or Kápoi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work