Κοτράφιον

Κατοικημένη περιοχή Κοτράφιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοτράφιον

Κοτράφιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.477980000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.447430000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοτράφιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kotrafi, Kotrafio, Kotrafion, Kotráfi, Kotráfion, Κοτράφι, Κοτράφιο, Κοτράφιον

Κοτράφιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 4 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kotrafion or Kotráfion is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work