Κυπάρισσος

Κατοικημένη περιοχή Κυπάρισσος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κυπάρισσος

Κυπάρισσος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.460960000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.441230000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κυπάρισσος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kiparissos, Kipárissos, Kyparissos, Κυπάρισσος

Κυπάρισσος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 57 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kyparissos or Kypárissos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work