Τσικκαλιά

Κατοικημένη περιοχή Τσικκαλιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τσικκαλιά

Τσικκαλιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.473640000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.449590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσικκαλιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsikkalia, Tsikkaliá, Tsoukalia, Tsoukaliá, Τσικκαλιά

Τσικκαλιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 20 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsikkalia or Tsikkaliá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work