Άλικα

Κατοικημένη περιοχή Άλικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άλικα

Άλικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.469910000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.431200000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άλικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Alika, Άλικα

Άλικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 82 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Alika or Álika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work