Καυτηριάς

Βουνοκορφή Καυτηριάς

Χάρτης Βουνοκορφή Καυτηριάς

Καυτηριάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.480050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.435380000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καυτηριάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Exovouni, Exovoúni, Kaftirias, Kaftiriás, Kavtirias, Kavtiriás, Καυτηριάς

Καυτηριάς, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kaftirias or Kaftiriás is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation