Αγία Τριάς

Εναλλακτικές ονομασίες: Aghia Triadha, Agia Triada, Agia Trias, Agía Triáda, Agía Triás, Αγία Τριάδα, Αγία Τριάς

Αγία Τριάς, Κτίριο χριστιανικής λατρείας

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agia Triada or Agía Triáda is Church, a building for public Christian worship