Νέα Μονή

Εναλλακτικές ονομασίες: Nea Moni, Νέα Μονή

Νέα Μονή, Κατοικημένη περιοχή, συνήθως μοναστήρι ή σκήτη

Πληθυσμός: 2 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nea Moni or Néa Moní is Religious, populated place a populated place whose population is largely engaged in religious occupations