Κόφινας

Κορυφή Κόφινας

Χάρτης Κορυφή Κόφινας

Κόφινας Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.265380000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.880920000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κόφινας (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kofinas, Kófinas, Κόφινας

Κόφινας, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kofinas or Kófinas is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature