Μερικούντα

Κατοικημένη περιοχή Μερικούντα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μερικούντα

Μερικούντα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.275220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.890480000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μερικούντα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Merikounda, Merikounta, Merikoynta, Μερικούντα

Μερικούντα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 13 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Merikounta or Merikoúnta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work