Αποθήκα

Κατοικημένη περιοχή Αποθήκα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αποθήκα

Αποθήκα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.246140000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.892500000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αποθήκα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Apothika, Apothíka, Αποθήκα

Αποθήκα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Apothika or Apothíka is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work