Τσιμεντούλι

Λόφος Τσιμεντούλι

Χάρτης Λόφος Τσιμεντούλι

Τσιμεντούλι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.270090000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.892690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσιμεντούλι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsimentouli, Tsimentoúli, Τσιμεντούλι

Τσιμεντούλι, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tsimentouli or Tsimentoúli is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m