Πέτασος

Κορυφή Πέτασος

Χάρτης Κορυφή Πέτασος

Πέτασος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.250130000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.871250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πέτασος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Petasos, Pétasos, Πέτασος

Πέτασος, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Petasos or Pétasos is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature