Μεράδα

Κατοικημένη περιοχή Μεράδα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μεράδα

Μεράδα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.467550000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.635970000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μεράδα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Merada, Meradha, Meradhes, Meráda, Merádha, Merádhes, Neradha, Nerádha, Μεράδα

Μεράδα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 81 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Merada or Meráda is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work