Μαρεδιανά

Κατοικημένη περιοχή Μαρεδιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαρεδιανά

Μαρεδιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.469390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.667650000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαρεδιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Maredhiana, Maredhianá, Marediana, Maredianá, Μαρεδιανά

Μαρεδιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 35 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Marediana or Maredianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work