Γκρα Κυρά

Τοποθεσία Γκρα Κυρά

Χάρτης Τοποθεσία Γκρα Κυρά

Γκρα Κυρά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.465550000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.663790000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γκρα Κυρά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gra-Kira, Grá-Kirá, Nkra Kyra, Γκρα Κυρά

Γκρα Κυρά, Τοποθεσία ή περιοχή χωρίς ιδιαίτερο χαρακτηρισμό και ασαφή όρια

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Gra Kira or Grá Kirá is Locality, a minor area or place of unspecified or mixed character and indefinite boundaries