Βιγλιά

Κορυφή Βιγλιά

Χάρτης Κορυφή Βιγλιά

Βιγλιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.285370000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.916960000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βιγλιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Viglia, Vigliá, Βιγλιά

Βιγλιά, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Viglia or Vigliá is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature