Μοναστηριώτικο

Ποτάμι ή ρέμα Μοναστηριώτικο

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Μοναστηριώτικο

Μοναστηριώτικο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.591370000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.389490000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μοναστηριώτικο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες:

Μοναστηριώτικο, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Monasteriotiko or Μοναστηριώτικο is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land