Πάμπακα

Κατοικημένη περιοχή Πάμπακα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πάμπακα

Πάμπακα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.572540000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.411590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πάμπακα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pampaka, Vambaka, Vamvaka, Vámbaka, Vámvaka, Βάμβακα, Πάμπακα

Πάμπακα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 32 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vamvaka or Vámvaka is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work