Καφιόνα

Κατοικημένη περιοχή Καφιόνα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καφιόνα

Καφιόνα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.577950000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.401230000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καφιόνα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kafiona, Καφιόνα

Καφιόνα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 25 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kafiona or Kafióna is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work