Κουλούμι

Κατοικημένη περιοχή Κουλούμι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουλούμι

Κουλούμι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.569190000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.399320000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουλούμι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kaloumi, Kaloúmi, Kouloumi, Kouloumion, Kouloúmion, Κουλούμι

Κουλούμι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 17 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kouloumion or Kouloúmion is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work