Σπαλάδια

Εναλλακτικές ονομασίες: Spaladia, Spaládia, Σπαλάδια

Σπαλάδια, Τοποθεσία ή περιοχή χωρίς ιδιαίτερο χαρακτηρισμό και ασαφή όρια

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Spaladia or Spaládia is Locality, a minor area or place of unspecified or mixed character and indefinite boundaries