Χωστά

Εναλλακτικές ονομασίες: Chosta, Chostá, Χωστά

Χωστά, Εδαφική έκταση χωρίς ομοιογενή χαρακτήρα ή όρια

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chosta or Chostá is Area, a tract of land without homogeneous character or boundaries