Πίσω Μεριά

Κατοικημένη περιοχή Πίσω Μεριά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πίσω Μεριά

Πίσω Μεριά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.744090000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.927820000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πίσω Μεριά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Opiso Meria, Opíso Meriá, Piso Meria, Píso Meriá, Πίσω Μεριά

Πίσω Μεριά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Piso Meria or Píso Meriá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work