Κόρθιον

Κατοικημένη περιοχή Κόρθιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κόρθιον

Κόρθιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.756860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.942820000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κόρθιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Korthion, Korthio, Korthion, Kórthio, Kórthion, Áno Kórthion, Κόρθιο, Κόρθιον

Κόρθιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Korthio or Kórthio is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work