Προβατάς

Όρος Προβατάς

Χάρτης Όρος Προβατάς

Προβατάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.358230000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.049360000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Προβατάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Provatas, Provatás, Προβατάς

Προβατάς, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Provatas or Provatás is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more