Σέλλες

Κατοικημένη περιοχή Σέλλες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σέλλες

Σέλλες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.321530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.721270000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σέλλες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sellai, Selles, Séllai, Sélles, Σέλλες

Σέλλες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 25 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Selles or Sélles is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work