Πλάκα

Κατοικημένη περιοχή Πλάκα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πλάκα

Πλάκα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.298980000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.728260000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πλάκα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Plaka, Πλάκα, Плака

Πλάκα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 94 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Plaka or Pláka is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work