Λούμας

Εναλλακτικές ονομασίες: Louma, Loumas, Loúma, Loúmas, Λούμας

Λούμας, Πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά ή άλλα οικιστικά συγκροτήματα όπου ζουν και εργάζονται άνθρωποι

Πληθυσμός: 52 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Loumas or Loúmas is Populated places, cities, towns, villages, or other agglomerations of buildings where people live and work