Θυμιανά

Κατοικημένη περιοχή Θυμιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Θυμιανά

Θυμιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.314390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.132590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Θυμιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chorio Thymiana, Chorió Thymianá, Effymiana, Effymianá, Evfimiana, Evfimianá, Thimiana, Thimianá, Thymiana, Thymianá, Θυμιανά

Θυμιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1566 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Thymiana or Thymianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work