Σταυρί

Εναλλακτικές ονομασίες: Stavri, Stavrion, Stavrí, Stavríon, Stravri, Stravrí, Σταυρί

Σταυρί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 31 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Stavri or Stavrí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work