Ελιά

Εναλλακτικές ονομασίες: Elaia, Elaía, Elia, Eliá, Ελαία, Ελιά

Ελιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 10 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Elaia or Elaía is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work